Isključenje od odgovornosti

Isključenje od odgovornosti

  1. Sadržaj online ponude

Autor ne preuzima odgovornost za aktualnosti, točnost, potpunost ili kvalitetu objavljenih informacija. Zahtjevi za odgovornošću autora koji se odnose na materijalne ili nematerijalne štete, nastale korištenjem ili nekorištenjem objavljenih informacija, odnosno korištenjem pogrešnih i nepotpunih informacija, su u principu isključeni, osim ukoliko se autoru ne dokaže namjerno ili nemarno ponašanje. Sve ponude su slobodne i neobvezujuće. Autor si izričito pridržava pravo da promijeni, dopuni, izbriše, ili pak privremeno ili trajno obustavi objavu dijelova stranica ili čitave ponude bez posebne najave.

  1. Upućivanja i poveznice

Kod direktnog ili indirektnog upućivanja na tuđe internet stranice (“Links”), koje su izvan područja odgovornosti autora, obveza preuzimanja odgovornosti bi stupila na snagu isključivo u slučaju u kojem je autor bio upoznat sa sadržajima i tehnički je bio u mogućnosti spriječiti korištenje protupravnih sadržaja. Autor ovdje izričito izjavljuje da u trenutku postavljanja poveznica (linkova) povezane stranice nisu sadržavale nezakonite sadržaje. Na aktualni i budući izgled, sadržaje ili autorsko pravo povezanih stranica autor nema utjecaj. Stoga se ovdje izričito distancira od sadržaja svih povezanih stranica koje su promijenjene nakon postavljanja linka. Ova tvrdnja vrijedi kako za sve, unutar vlastite internet ponude, postavljene poveznice tako i za unos drugih osobnih podataka u knjigu posjetitelja, zatim forume i mailing liste koje je postavio autor. Za nezakonite, pogrešne ili nepotpune sadržaje, a posebice za štete nastale korištenjem ili nekorištenjem prikazanih informacija, odgovara isključivo ponuđač web stranice na koju se upućuje, a ne onaj tko putem linkova upućuje na navedenu stranicu.

  1. Autorska prava i prava na znak

Autor nastoji u svim publikacijama poštovati autorska prava korištenih grafika, tonskih i video zapisa te tekstova. Također nastoji koristiti vlastite grafike, tonske i video zapise, tekstove ili grafike, tonske i video zapise te tekstove koji se smiju upotrebljavati bez licence. Sve unutar internet ponude navedene, i eventualno od strane trećih osoba zaštićene marke i oznake, podliježu neograničeno odredbama važećeg prava na znak i prava vlasništva registriranog vlasnika. Nije dovoljno samo na temelju navođenja donijeti zaključak da znak nije zaštićen autorskim pravima trećih osoba! Autorska prava na objavljene i od strane autora kreirane objekte ostaju isključivo pravo autora stranice. Umnožavanje ili korištenje takvih grafika, tonskih i video zapisa, te tekstova u drugim elektronskim ili tiskanim publikacijama, nije dozvoljeno bez izričitog odobrenja autora.

  1. Zaštita podataka

Ako unutar internet ponude postoji mogućnost unošenja osobnih ili poslovnih podataka (e-mail adrese, imena, adrese) tada korisnik navedene podatke unosi isključivo dobrovoljno. Korištenje i plaćanje svih ponuđenih usluga je – ukoliko je to tehnički moguće i razumno – dozvoljeno i bez navođenja navedenih podatka, odnosno navođenjem anonimnih podataka ili pseudonima. Nije dozvoljeno korištenje navedenih kontaktnih podataka u sklopu impresuma, kao što su poštanski naslov, brojevi telefona i faksa kao i adrese elektronske pošte od strane trećih osoba za slanje informacija koje nisu zatražene. Pridržavamo si pravo poduzimanja pravnih koraka protiv pošiljatelja tzv. spam poruka koji prekrše navedenu zabranu.

  1. Pravna učinkovitost isključenja od odgovornosti

Ovo isključenje od odgovornosti se smatra dijelom internet ponude iz koje je upućeno na ovu stranicu. Ukoliko dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, tj. ne odgovaraju više ili u potpunosti važećim pravnim propisima to neće utjecati na ostale dijelove dokumenta, njihov sadržaj i valjanost.

 

MACOMAX UG